21 mei 2018

GDPR privacyverklaring

Uw persoonsgegevens worden door “Ldriving”, www.Ldriving.be, Wilgenlaan 51, 2940 Hoevenen verwerkt, voor klantenbeheer op basis van de contractuele relatie als gevolg van uw bestelling/aankoop en voor direct marketing of diensten aan te bieden op basis van ons gerechtvaardigd belang om te ondernemen.

Indien u niet wil dat wij uw gegevens verwerken met het oog op direct marketing, volstaat het ons dat mee te delen op “info@Ldriving.be”. Via dat adres kan u ook altijd vragen welke gegevens wij over u verwerken en ze verbeteren of laten wissen, of ze vragen over te dragen.

Als u het niet eens bent met de manier waarop wij uw gegevens verwerken, kan u zich wenden tot de Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer (Drukpersstraat 35 te 1000 Brussel).

Bij ondertekening van de bestelbon/inschrijvingskaart verklaart u zich hiermee akkoord.